[personal profile] vcartes
Ось як виглядає "помаранчовий" варіант авторитарної системи без прикрас:
https://www.facebook.com/olya.volina/videos/249069032254693/

Семен Семенченко
9 годин тому

Незаконно затриманих ветеранів батальйону Донбас, Айдар, ОУН звільнили. Автобус на якому їх намагалися вивезти заблокували патріоти України з Кропивницького. Аваківцям довелося давати пояснення і з'ясувалося що вони затримані незаконно. Завтра селяни збирають Віче. Ми теж будемо. Селян рейдерам і злочинцям в погонах не віддамо. Народні депутати України вже виїхали до хлопців, ми будемо там вночі. Нижче хронологія подій. Хрін вам а не поліцейська держава! В країні повинен бути Закон, а не Аваковське свавилля.

Добровольців з внутрішнього корпусу батальйону "Донбас", які захищали фермерів на Кіровоградщині від рейдерського захоплення земель, побили бійці Нацгвардії
volynnews.com

З собаками, автоматами проти фермера. Відгодована НГ б'є на кого вкаже начальник.

Але суспільство змінюється з кожним днем. Збільшується кількість тих, хто авторитарну систему вже ненавидять, хоча цілком не розуміють, що мають справу саме з системою, а не з поганими хлопцями.

Якщо уявити таке, що РФ не втручається в справи Донбасу, то можна також уявити, як підуть у нас внутрішні процеси. Схоже, що вони підуть гостро, адже автократія, відгодувавши таку НГ, своїх позицій без бою не здасть.

Можна очікувати створення в країні суспільних асоціацій національного масштабу, які звернуться з закликом до РЄ і США не підтримувати наших автократів. І розпочнеться перехідний період передачі повноважень від Печерська у регіони з одначасною перебудовою принципів оподаткування і розподілу зборів між державним і регіональними рівнями. Разом із значним скороченням державних витрат.

Саме такого очікуваного розвитку подій за умови закінчення втручання РФ на Донбасі найбільш за все не бажає Путін. Адже Україна демонструватиме суспільству Московії той шлях, яким неминуче підуть і там. Саме становлення самоуправління найбільш за все лякає Путіна (звичайно йдеться не про особу ВВ, а про російську автократію).

Тому Путін буде до кінця стримувати розвиток подій в Україні війною на Донбасі.

Звичайно, і нашій автократії ця війна не шкодить.


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

vcartes

September 2017

S M T W T F S
     12
3456 789
1011 1213141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 09:45 am
Powered by Dreamwidth Studios