В країні є декілька впливових гравців. Кому з них була потрібна недоторканність народних депутатів?

По-перше, вона потрібна кланам, які мають свої групи депутатів.
По-друге, вона потрібна вічним опозиціонерам. Тупо для захисту. Інакше парасюків кинуть в кутузку до карних злочинців.

Кому вона не потрібна?

По-перше, вона є непотрібною для Президента, Тому що змушує його шукати компроміси з олігархічними кланами. Президент природним чином прагне зменшити вплив інших гравців, які прагнуть перетворити Президента на свою іграшку.

По-друге, вона виглядає непотрібною для тих, хто марить зайти на трон.
На жаль - ні. Україна залишається частиною пострадянського автократичного простору. А Європа складається з демократій. Отже, поки Україна не стане демократією, в Європу вона не потрапить.

Українське суспільство складається з двох частин: продемократичної, отже - проєвропейської, і патерналістичної, отже - проавтократичної.
Ті, хто без галасу створює асоціації громадян для здійснення певних соціальних функцій замість держави, ті є проєвропейці. Ті, хто ввавжає, що все залежить від Печерська, ті є совки.

Чим визначається ставлення до України в Європі? Воно визначається активністю однієї чи іншої частини українського суспільства. Коли (скажімо, в часи Майдану) проєвропейська частина стає достатньо активною, тоді Європа простягає руку. Коли активність продемократів згасає, Європа сприймає Україну як постсовдепівську автократію.

Чому знову виникло мовне питання?

З одного боку - під тиском націоналістів, думкою яких ПОП нехтувати не може, адже націоналісти (в першу чергу - ПС) стануть останньою надією автократії, коли та почне валитися під тиском обставин.

З іншого боку, для верхівки це є непоганий привід згуртувати навколо себе розгойдану країну.
По-третє, поки увага прикута до сепаратистів в Закарпатті, можна провести через ВР чи КМ що-небудь скандальне.

Я й не знаю, що з точки зору національних інтересів є кращим
"Документ №7
Спис Українського вільного козацтва на с. Василиці та заява Черкаському повітовому комісару
Огія Шендрика і козацької сотні
Вільного козацтва Василицької сотні (Дахнівської волості)

Спис Українського вільного козацтва на с. Василиці Дахнівської волості Черкаського повіту Київської губернії

1. Шендрик Огій Михайлович, 36 р., відставний.
2. Іванов Павло Хведорович, 17 р., молодий.
3. Драник Грицько Микитович, 22 р., грамотний.
4. Олішевський Антон Іванович, 21 р., чиста відставка, грамотний.
5. Вовченко Хома Филимонович, 24 р., одн. до 6 жовтня, грамотний.
6. Патлань Сила Матвійович, 24 р., чиста відставка, грамотний.
7. Патлань Савка Пантелеймонович, 36 р., одн. до позви, грамотний.
8. Кучирський Степан Грицькович, 55 р., старий, грамотний.
9. Гонтар Іван Назарович, 47 р., старий, неграмотний.
10. Остапенко Юхим Антонович, 46 р., старий, грамотний.
11. Патлань Євген Васильович, 50 р., старий, грамотний.
12. Чемерис Грицько Тимофійович, 18 р., молодий, грамотний.
13. Стрижак Хтодось Феофанович, 17 р. молодий, грамотний.
14. Чемерис Павло Лаврінович, 16 р., молодий, грамотний.
15. Чемерис Петро Микитович, 18 р., молодий, грамотний.
16. Судденко Андрій Федотович, 18 р., молодий, неграмотний.
17. Драник Максим Макарович, 18 р., молодий, грамотний.
18. Олішевський Михайло Якимович, 16 р., молодий, грамотний.
19. Патлань Павло Євгенович, 18 р., молодий, грамотний.
20. Патлань Олексій Євгенович, 16 р., молодий, грамотний.
21. Кулішевський Данило Семенович, 16 р., молодий, грамотний.
22. Яценко Петро Євгенович, 18 р., молодий, грамотний.
23. Яценко Хтодось Автономович, 18 р., молодий, грамотний.
24. Боркун Іван Іванович, 17 р., молодий, грамотний.
25. Сотченко Михайло Васильович, 18 р., молодий, грамотний.
26. Патлань Дмитро Арсенович, 18 р., молодий, грамотний.
27. Патлань Борис Дем'янович, 18 р., молодий, грамотний.
28. Патлань Олексій Гервасійович, 17 р., молодий, грамотний.
29. Шендрик Іван Левонтійович, 18 р., молодий, неграмотний.
30. Чиринака Олексій Денисович, 17 р., молодий, грамотний.
31. Бровченко Микола Данилович, 17 р., молодий, грамотний.
32. Мізін Олексій Матвійович, 17 р., молодий, грамотний.
33. Чемерис Павло Іванович, 18 р., молодий, грамотний.
34. Чемерис Павло Хведорович, 16 р., молодий, неграмотний.
35. Мізін Іван Тимофійович, 18 р., молодий, грамотний.
36. Набачній Гаврило Васильович, 16 р., молодий, неграмотний.
37. Чемерис Ладимир Тодосович, 17 р., молодий, грамотний.
38. Швед Іван Васильович, 17 р., молодий, грамотний.
39. Остапенко Панас Климович (?), 16 р., молодий, грамотний.
40. Кислишко Хтодось Устимович, 17 р., молодий, грамотний.
41. Онищенко Олімпій Овсійович, 18 р., молодий, грамотний.
42. Коваль Хведір Миколайович, 18 р., молодий, грамотний.
43. Гонтар Микита Якович, 17 р., молодий, грамотний.
44. Гонтар Яків Іванович, 17 р., молодий, грамотний
45. Чемерис Семен Якович, 16 р., молодий, грамотний.
46. Сидоренко Андрій Трохимович, 16 р., молодий, неграмотний.
47. Чемерис Зиновій Онисьович, 16 р., молодий, грамотний.
48. Чемерис Олександр Ничипорович, 19 р., чиста відставка, грамотний.
49. Мізін Хведір Матвійович, 19 р., чиста відставка, грамотний.
50. Чемерис Павло Якович, 19 р., одпущ. до позви, грамотний.
51. Мізін Прохор Макарович, 19 р., одп. до 31 січня 1918 р., грамотний.
52. Ольшевський Іван Іванович, 16 р., грамотний.
53. Судуєнко Олександр Хведорович, 16 р., молодий, грамотний.
54. Яценко Петро Васильович, 16 р., молодий, грамотний.
55. Чемерис Гаврило Іванович, 16 р., молодий, грамотний.
56. Яценко Гаврило Семенович, 16 р., молодий, грамотний.
57. Яценко Василь Олексійович, 49 р., стар., грамотний,
що підписали і печаткою Ради підтвердили.
12 вересня 1917 року, №285.
Штамп Василицької сільської ради Черкаського повіту Київської губернії від 12 вересня 1917 р. (№285) і печатка Василицької сільської ради.


Черкаському повітовому комісару
од Васелицкого сотника Аггея Шендрика
и козачоі сотни Вильного козацтва

Заява

Благаюче просимо Вас вжити всих заходив – як найскорше даты нам змогу озброиты и достати сидла та инше, що потрибне козацтву на самперед.
Ваша видозва у нас получена, але з нас нихто не може буты на зьизди в м-ку Смила и приняти участия в паради, мы не хочемо, щоби з нас сміялыся люди. Козаки повинни буты не ордою, а дисними козаками, вдягнеными, озброєнимы, (ознайомленими) з усією боёвою справою, нам потрібно, щоб наявна Рада Українська прислала прапора и був затвердженый нами козак, обибраний про миж нас сотник Аггій Михайлив Шендрик як отповидальний за все перед сотнею и населенням, беруче на себе керування по згоди з нами у всих справах козачого нашого життя.
По згоди с Козачою Радою одсилаемо Вам Спис муштровоі сотни и прохаемо достать нам Статут и, як можно, то начать озброювати. Рада на перве повинна дати кошти на утримування коней и фуражу, а также даты крам на одяг за наши гроши и смушки на шапки и (на) обув кожу и витяжки. В цей тяжкий час не можемо начати козацтвови статы на ноги як потрібно, бо мы ще не маемо ни земли, ни лугу, окрим хати и баткив та материв, котрим робимо за хлиб.
Просимо Вас додаты про наше становище Неньці Ради.
Правдивість Сего затвержуеця підписами и печаткою сельськой Рады и козаками.
Керивн. Козацьк. сотни и Председатель Сельскаго Комитета А. Шендрик (підпис), Секретар (підпис).

24 вересня 1917 року, №320
Штамп Василицької сільської ради Черкаського повіту Київської губернії від 24 вересня 1917 р. (№320) і печатка Василицької сільської ради
Печатка Черкаського повітового комісара від 28 вересня 1917 року, №5932
Резолюція: "Записати в книгу. 30/IX".
"


Звідси

Вот это интересно:

Свободный доступ в интернет привел к тому, что на форумах и всюду, где есть зона комментариев, все большую часть выступающих составляют не "мыслители", а "чаторы". Проще говоря, пространство коммуникаций заполняется любителями поболтать.

Т.е., там начинают преобладать те люди, которые не нашли свое предназначение в жизни. Или которые не нашли в реале комфортного круга общения, при том что в общении нуждаются.

Т.е., на самом деле, если я хочу найти мыслящих существ моего круга интересов, то я должен искать небольшой клуб никому другому не интересных интеллектуалов.

Т.е., пространство "говорящих" пользователей структурируется: островки клубов по интересам плавают в море чата.
ГРД (гр. рада доброчесності) відбракувала більше ста кандидатів до Верховного суду. Як же ж так! - дивуються доброчесні, - вони ж виносили політично заангажовані вироки!

Так, панове, це означає, що вони є правильними суддями для автократичної системи. Тоді Янукович давав накази суддям, тепер їх буде давати Порошенко. Тоді вони засуджували Юрасю Луценко, тепер будуть засуджувати іншого дестабілізатора системи.

Керованість системи - перша її ознака, що сприяє стабільному функціонуванню.

Порошенко прагне стабільності. Він уникає падіння системи перед лицем Путіна.

А чого прагнуть доброчесні?
Ярош:

""А прикордонники? Хлопці, яких били? Я б на місці їх командира однозначно дав би команду вогонь на ураження вести. І не панькатися з тієї шушерою, яка під синьо-жовтими прапорами знищує державу", - жорстко висловився Ярош на підтримку прикордонників і проти прихильників Саакашвілі."

Дійсно, Саакашвілі є помітним фактором дестабілізації. Порошенко позбавив його громадянства, а Ярош міг би і вбити. Альянс Порошенка і націоналістів стоїть прогрітий на запасній колії.Приведу концовку наполненного смыслами выступления ВП:

"Беда только в том, что последствия этой семейной ссоры сказываются на перспективах большой страны. Вначале амбиции честолюбцев помогли извалять в грязи доверие граждан к реформаторам, которым пришлось начать изменения в стране в условиях разрухи, войны и деградации государственных институций. Затем под вопросом - в который раз - оказался авторитет самой президентской институции. Потом украинское гражданство - которое уж точно священнее премьерского портфеля - стало выглядеть результатом политических торгов. Теперь вытирают ноги о государственную границу Украины. И это еще не конец. Вокруг гиперболоида уже прохаживаются новые игроки, пытающиеся понять, где у него кнопка. Вот и Коломойский, которого еще вчера Саакашвили обещал посадить, общается с ним в своей швейцарской истоме. Вот и Тимошенко подтянулась. Давайте, Юлия Владимировна, валяйте, жмите - чего уж там!
Я не собираюсь с какими-либо призывами обращаться к Михаилу Саакашвили - просто потому, что изначально считаю его не украинским, а грузинским политиком и уверен, что его место в учебнике истории Грузии, а не на политической сцене Украины. И еще потому, что знаю - через броню детского честолюбия и подросткового властолюбия этого человека не пробьется никто и ничто. Если человек не повзрослел до 50 лет, он не станет взрослым никогда. Не умею разговаривать о политике с детьми.

Но я все же хочу обратиться к Петру Порошенко - не потому, что его честолюбие меньше, а потому, что он президент моей страны и потому что он все же взрослый человек. Весь этот позор, который мы сейчас видим, Петр Алексеевич - результат прежде всего вашей деятельности, вашей неготовности учитывать свои и чужие ошибки, вашего восприятия власти как системы личного контроля за всем. В украинских условиях такое восприятие может привести только к очередному краху - и вашему личному краху, и к краху государства.

Хватит связываться с проходимцами, господин президент. Хватит думать, как в еще большей степени усилить свой контроль.

Пора подумать о стране. "

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>

Я согласен практически со всеми высказываниями ВП о политиках Порошенко и Саакашвили вплоть до приведенных здесь выводов. Теперь разберем выводы.

1. "Беда только в том, что последствия этой семейной ссоры сказываются на перспективах большой страны."

Ну, действительно, честолюбия у двух политиков хватает. Но у кого ж из тех, кто поднимается под облака, нет заоблачного честолюбия? 
Значит, дело не в честолюбии. И даже не в "семейной ссоре". Дело совершенно в холодном расчете, без которого на политический олимп не взбираются и на нем не задерживаются.
Холодный расчет Порошенко состоял в том, что Саакашвили свою миссию выполнил и теперь его нужно устранить, поскольку приручить не удастся.
Холодный расчет Саакашвили состот в том, что если неустанно размахивать дубинкой "борьбы с коррупцией", то можно уговорить Порошенко не мешать Михо делать ему в Украине политическую карьеру.
В конце концов каждый из взбирающихся на вершину есть жертва собственного неугомонного честолюбия. Среди лидеров нет иных мотиваций для политической деятельности, кроме как добраться до вершины, чтобы никто не заслонял ярких лучей Солнца. Все они политические альпинисты. Жить "просто так" им не интересно.

2. "Вначале амбиции честолюбцев помогли извалять в грязи доверие граждан к реформаторам, которым пришлось начать изменения в стране в условиях разрухи, войны и деградации государственных институций"

Да не было заметного "доверия к реформаторам"! Избрали Порошенко как раз те, кто боялся каких-либо радикальных изменений. И (это главное!) в авторитарной системе управления невозможно провести реформы, поскольку всякие "реформы" автократии уменьшают ее стабильность и снижают управляемость системы Президентом (значит, увеличивают хаос в стране).
То, что называют "реформами", есть показушная для доноров деятельность, которая расшатывает систему, из-за чего, кстати, Президент все больше выявляет свою авторитарность.

3. "Затем под вопросом - в который раз - оказался авторитет самой президентской институции"

Та какой там авторитет имеет эта институция у украинцев?! Тут даже без вопросов.
Украинцы просто терпят автократию (атрибутом которой является президент), потому что гражданский актив общества не может пока зародить альтернативы (демократии).

4. "Весь этот позор, который мы сейчас видим, Петр Алексеевич - результат прежде всего вашей деятельности, вашей неготовности учитывать свои и чужие ошибки, вашего восприятия власти как системы личного контроля за всем."

Это Вы, господин Портников, имеете неадекватное "восприятие", в отличие от Порошенко, который правильно понимает "власть" (т.е. функцию Президета в автократии) как систему "личного контроля за всем". Это особенность не Петра Алексеевича, а особенность иерархической системы управления, которая строится сверху. Станете Вы Президентом, г. Портников, будете таким же узурпатором. Иначе неуправляемость, хаос и падение.

5. "Хватит думать, как в еще большей степени усилить свой контроль"

Есть другие предложения?

5. "Пора подумать о стране"

О! Это - да! Это круто!
Да Вы, батенька, популист. В следующей статье расскажете, как и чем предлагаете "думать"?

Метою Кремля є підняття ставок з метою спровокувати Білий дім до того ж самого. Аж до найвищого ступеня протистояння.
Повільно все йде саме в цьому напрямку. Прискорення відбудеться тоді, коли у Кремля залишиться мало ресурсів.

Ключовий етап ескалації може відбутися на території України.
Уявімо собі такий сценарій:

Трамп, перебуваючи в ролі агента США в РФ, створив собі легенду, відповідно до якої він стане Президентом США за допомогою Кремля, після чого вони з Путіним розіграють ескалацію напруги між РФ і США аж до приведення стратегічних сил з ядерною зброєю в найвищий ступінь готовності, а потім раптом зустрінуться і підпишуть договір на сотні сторінок про стратегічне співробітництво і скорочення озброєнь.

За цим договором Кремль залишить Донбас Україні, а про Крим почне з нею перемовини, що і стане кінцем української кризи.
В розділі про економічне співробітництво мова піде про небачену досі за масштабами участь американського бізнесу в модернізації РФ. Розвідка і добування природних ресурсів, транспортування вуглеводнів, машинобудування, енергетика, хімічна промисловість і фармацевтика і т.д. - все це модернізують саме американські компанії.

Звичайно, це потребуватиме великих грошей. Частину цих грошей РФ знайде у себе, іншу частину отримає як кредити. Можна очікувати, що валютних резервів у неї майже не залишиться.

Допоможе РФ значне скорочення витрат на силовиків, у відповідності з пунктами договору.

В результаті :
- США випхають з РФ Європу
- забезпечать собі економічний підйом на роки
- перетворять "імперію зла" на слухняного хворого.

Вата буде прославляти Путіна, який всіх знову переграв, але Путін, за порадою американців, забуде геополітичну риторику.

А років через 20-30 нові покоління Московії зачинять Кремль і почнуть нову історію.
Порошенко і Луценко взялися підтягувати гайки на шарнірах системи. Грошей в бюджеті не вистачає, дефолт висить на носі хронічно. То ж Президент має пристойний привід для подальшої "узурпації влади".  Клани і мафії (куди ж їх дінеш?) мають бути керованими. Мають виконувати команди ("сидіти!", "лежати!", "до мене!", "мовчати!", "голос!" і т.і.) і приносити в зубах гроші коли скажуть.
Друкувати   Шрифт:
або Ctrl + колесо миші

ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ
місцевого самоврядування

м. Страсбург, 15 жовтня 1985 року

Офіційний переклад

{Виправлений текст офіційного перекладу Європейської хартії місцевого самоврядування відповідає тексту, опублікованому в "Офіційному віснику України" від 03.04.2015 № 24 на заміну тексту, опублікованому в "Офіційному віснику України" від 04.06.2013 № 39}

{Хартію ратифіковано Законом
№ 452/97-ВР від 15.07.97}

{Див. Додатковий протокол до Хартії від 16.11.2009}

Дата підписання:

15.10.1985

Дата підписання від імені України:

06.11.1996

Дата ратифікації:

15.07.1997

Дата набрання чинності для України:

01.01.1998

ПРЕАМБУЛА

Держави - члени Ради Європи, які підписали цю Хартію,

враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням;

вважаючи, що одним з методів досягнення цієї мети є укладання угод в адміністративній галузі;

враховуючи, що органи місцевого самоврядування є однією з головних підвалин будь-якого демократичного режиму;

враховуючи, що право громадян на участь в управлінні державними справами є одним з демократичних принципів, які поділяються всіма державами - членами Ради Європи;

вважаючи, що це право найбільш безпосередньо може здійснюватися саме на місцевому рівні;

переконані в тому, що існування органів місцевого самоврядування, наділених реальними повноваженнями, може забезпечити ефективне і близьке до громадянина управління;

усвідомлюючи, що охорона і посилення місцевого самоврядування в різних країнах Європи є важливим внеском у розбудову Європи на принципах демократії і децентралізації влади;

стверджуючи, що із цього випливає необхідність існування органів місцевого самоврядування, які мають створені на демократичній основі органи, уповноважені приймати рішення, і широку автономію щодо своїх повноважень, шляхи і засоби здійснення цих повноважень, а також ресурси, необхідні для їх виконання,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони зобов'язуються вважати для себе обов'язковими, у порядку та обсязі, передбачених у статті 12 цієї Хартії, нижченаведені статті.

ЧАСТИНА I

Стаття 2
Конституційна та правова основа місцевого самоврядування

Принцип місцевого самоврядування визнається в національному законодавстві та, у міру можливості, в конституції.

Стаття 3
Концепція місцевого самоврядування

1. Місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою публічних справ, під власну відповідальність, в інтересах місцевого населення.

2. Це право здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Це положення жодним чином не заважає використанню зборів громадян, референдумів чи будь-якої іншої форми прямої участі громадян, якщо це дозволяється законом.

Стаття 4
Сфера компетенції місцевого самоврядування

1. Головні повноваження і функції органів місцевого самоврядування визначаються конституцією або законом. Однак це положення не перешкоджає наділенню органів місцевого самоврядування повноваженнями і функціями для спеціальних цілей відповідно до закону.

2. Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене зі сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу.

3. Публічні повноваження, як правило, здійснюються переважно тими органами публічної влади, які мають найтісніший контакт з громадянином. Наділяючи тими чи іншими повноваженнями інший орган, необхідно враховувати обсяг і характер завдання, а також вимоги досягнення ефективності та економії.

4. Повноваження, якими наділяються органи місцевого самоврядування, як правило, мають бути повними і виключними. Вони не можуть скасовуватися чи обмежуватися іншим, центральним або регіональним органом, якщо це не передбачене законом.

5. Якщо повноваження делегуються органам місцевого самоврядування центральним чи регіональним органом, органи місцевого самоврядування у міру можливості мають право пристосовувати свою діяльність до місцевих умов.

6. У процесі планування і прийняття рішень щодо всіх питань, які безпосередньо стосуються органів місцевого самоврядування, з останніми мають проводитися консультації, у міру можливості своєчасно і належним чином.

Стаття 5
Охорона територіальних кордонів органів місцевого самоврядування

Зміни територіальних кордонів органів місцевого самоврядування не можуть здійснюватися без попереднього з'ясування думки відповідних місцевих громад, можливо шляхом проведення референдуму, якщо це дозволяється законом.

Стаття 6
Відповідні адміністративні структури і ресурси для виконання органами місцевого самоврядування своїх завдань

1. Без шкоди для більш загальних законодавчих положень органи місцевого самоврядування повинні мати можливість визначати власні внутрішні адміністративні структури з урахуванням місцевих потреб і необхідності забезпечення ефективного управління.

2. Умови служби найманих працівників органів місцевого самоврядування повинні дозволяти добір висококваліфікованого персоналу з урахуванням особистих якостей та компетентності; для цього забезпечуються належні можливості професійної підготовки, винагороди та просування по службі.

Стаття 7
Умови, за яких виконуються повноваження на місцевому рівні

1. Умови діяльності місцевих обраних представників повинні забезпечувати вільне виконання ними своїх функцій.

2. Вони повинні передбачати відповідне фінансове відшкодування витрат, що виникають при відповідній діяльності, а також, у разі необхідності, відшкодування втрачених доходів або винагороди за виконану роботу і відповідний захист соціального забезпечення.

3. Будь-які функції та діяльність, несумісні з мандатом місцевого обраного представника, визначаються законом або основоположними правовими принципами.

Стаття 8
Адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування

1. Будь-який адміністративний нагляд за органами місцевого самоврядування може здійснюватися тільки згідно з процедурами та у випадках, передбачених конституцією або законом.

2. Будь-який адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування, як правило, має на меті тільки забезпечення дотримання закону та конституційних принципів. Однак вищі інстанції можуть здійснювати адміністративний нагляд за належністю виконання завдань, доручених органам місцевого самоврядування.

3. Адміністративний нагляд за органами місцевого самоврядування здійснюється таким чином, щоб забезпечити домірність заходів контролюючого органу важливості інтересів, які він має намір охороняти.

Стаття 9
Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування

1. Органи місцевого самоврядування мають право в рамках національної економічної політики на власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень.

2. Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відповідає повноваженням, передбаченим конституцією або законом.

3. Принаймні частина фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування формується за рахунок місцевих податків та зборів, розмір яких вони мають повноваження встановлювати в межах закону.

4. Фінансові системи, які складають підґрунтя ресурсів органів місцевого самоврядування, мають достатньо диверсифікований і гнучкий характер і повинні забезпечувати можливість приводити наявні ресурси, наскільки це практично можливо, у відповідність до реального зростання вартості виконуваних ними завдань.

5. Захист більш слабких у фінансовому відношенні органів місцевого самоврядування передбачає запровадження процедур бюджетного вирівнювання або аналогічних заходів з метою подолання наслідків нерівного розподілу потенційних джерел фінансування і фінансового тягара, який вони повинні нести. Такі процедури або заходи не повинні звужувати свободу дій органів місцевого самоврядування в межах власної відповідальності.

6. З органами місцевого самоврядування повинні належним чином проводитись консультації про порядок передачі їм перерозподілених ресурсів.

7. У міру можливості, дотації органам місцевого самоврядування призначаються не для фінансування конкретних проектів. Надання дотацій не скасовує основоположну свободу органів місцевого самоврядування проводити свою політику в межах власної компетенції.

8. Для цілей здійснення позик інвестиційного капіталу органи місцевого самоврядування мають доступ до національного ринку капіталу в межах закону.

Стаття 10
Право органів місцевого самоврядування на свободу асоціації

1. Органи місцевого самоврядування мають право, здійснюючи свої повноваження, співробітничати та в межах закону створювати консорціуми з іншими органами місцевого самоврядування для виконання завдань, що становлять спільний інтерес.

2. Право органів місцевого самоврядування бути членом асоціації з метою захисту і заохочення їхніх спільних інтересів, а також бути членом міжнародної асоціації органів місцевого самоврядування визнається кожною державою.

3. Органи місцевого самоврядування мають право на умовах, які можуть бути передбачені законом, співробітничати з органами місцевого самоврядування інших держав.

Стаття 11
Правовий захист місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування мають право використовувати засоби правового захисту для забезпечення вільного здійснення своїх повноважень і поважання принципів місцевого самоврядування, які утілені в конституції чи національному законодавстві.

ЧАСТИНА II
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 12
Зобов'язання

1. Кожна Сторона зобов'язується вважати для себе обов'язковими принаймні двадцять пунктів частини I цієї Хартії, з яких принаймні десять пунктів мають належати до пунктів, які наведені нижче:

- стаття 2,

- пункти 1 і 2 статті 3,

- пункти 1, 2 і 4 статті 4,

- стаття 5,

- пункт 1 статті 7,

- пункт 2 статті 8,

- пункти 1, 2 і 3 статті 9,

- пункт 1 статті 10,

- стаття 11.

2. Кожна Договірна Держава під час здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про приєднання чи затвердження повідомляє Генеральному секретарю Ради Європи, які пункти вона визначила відповідно до положень пункту 1 цієї статті.

3. Будь-яка Сторона в подальшому в будь-який час може повідомити Генеральному секретарю про те, що вона вважає для себе обов'язковими будь-які пункти цієї Хартії, які вона ще не прийняла згідно з положеннями пункту 1 цієї статті. Такі взяті в подальшому зобов'язання вважаються складовою частиною ратифікації, прийняття чи затвердження Стороною, яка надсилає таке повідомлення, і набирають такої самої чинності з першого дня місяця, що настає після закінчення тримісячного строку з дати отримання повідомлення Генеральним секретарем.

Стаття 13
Органи, до яких застосовується Хартія

Принципи місцевого самоврядування, що містяться в цій Хартії, застосовуються до всіх категорій органів місцевого самоврядування, існуючих в межах території відповідної Сторони. Однак кожна Сторона під час здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або документа про приєднання чи затвердження може визначити категорії місцевих або регіональних органів самоврядування, якими вона має намір обмежити сферу застосування цієї Хартії або які вона має намір вилучити з неї. Вона може також включити в сферу застосування цієї Хартії інші категорії місцевих або регіональних органів самоврядування шляхом подання в подальшому відповідного повідомлення Генеральному секретарю Ради Європи.

Стаття 14
Надання інформації

Кожна Сторона надсилає Генеральному секретарю Ради Європи всю відповідну інформацію, що стосується законодавчих положень або інших заходів, вжитих нею з метою дотримання положень цієї Хартії.

ЧАСТИНА III

Стаття 15
Підписання, ратифікація та набрання чинності

1. Цю Хартію відкрито для підписання державами - членами Ради Європи. Вона підлягає ратифікації, прийняттю чи затвердженню. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи затвердження здаються на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи.

2. Ця Хартія набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного строку з дати, на яку чотири держави - члени Ради Європи висловили свою згоду на обов'язковість для них цієї Хартії відповідно до положень попереднього пункту.

3. Стосовно будь-якої держави, яка висловлюватиме свою згоду на обов'язковість для неї цієї Хартії після набрання нею чинності, Хартія набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного строку з дати здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи затвердження.

Стаття 16
Територіальне застосування

1. Будь-яка держава під час підписання або здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, затвердження чи приєднання може визначити територію (території), до якої застосовуватиметься ця Хартія.

2. Будь-яка держава може в подальшому в будь-який час заявою на ім'я Генерального секретаря Ради Європи поширити дію цієї Хартії на будь-яку іншу територію, визначену в цій заяві. Щодо такої території Хартія набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного строку з дати отримання такої заяви Генеральним секретарем.

3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до двох попередніх пунктів, може стосовно будь-якої території, визначеної в цій заяві, бути відкликана шляхом надіслання відповідного повідомлення на ім'я Генерального секретаря. Відкликання набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення шестимісячного строку з дати отримання такого повідомлення Генеральним секретарем.

Стаття 17
Денонсація

1. Будь-яка Сторона може денонсувати цю Хартію в будь-який час після закінчення п'ятирічного строку з дати, на яку Хартія набрала для неї чинності. Відповідне повідомлення надсилається Генеральному секретарю Ради Європи за шість місяців до дати денонсації Хартії. Така денонсація не завдає шкоди чинності Хартії для інших Сторін, якщо їхня кількість протягом всього часу становить не менше чотирьох Сторін.

2. Будь-яка Сторона може відповідно до положень попереднього пункту денонсувати будь-який прийнятий нею пункт частини I Хартії, якщо ця Сторона продовжує вважати для себе обов'язковими ту кількість і категорію пунктів, які визначені в пункті 1 статті 12. Будь-яка Сторона, яка після денонсації того чи іншого пункту більше не відповідає вимогам пункту 1 статті 12, вважається такою, що денонсувала також і Хартію.

Стаття 18
Повідомлення

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам - членам Ради Європи про:

a) будь-яке підписання;

b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти чи будь-якого документа про прийняття або затвердження;

c) будь-яку дату набрання чинності цією Хартією відповідно до статті 15;

d) будь-яке повідомлення, отримане на виконання положень пунктів 2 і 3 статті 12;

e) будь-яке повідомлення, отримане на виконання положень статті 13;

f) будь-яку іншу дію, будь-яке повідомлення або оповіщення, які стосуються цієї Хартії.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те вповноважені представники підписали цю Хартію.

Учинено в м. Страсбург 15 жовтня 1985 року англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є рівноавтентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії цієї Хартії кожній державі - члену Ради Європи.

Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 03.04.2015 — 2015 р., № 24, / № 39, 2013, ст. 1418 /, стор. 450, стаття 718, код акту 67165/2013
 

Станислав Белковский придерживается постулата про нестратегичность-а-тактичность Путина. Типа Путин по его натуре является тактиком, поэтому стратегия ему пофиг.
Здесь Станислав ошибается. Ибо как бы не классифицировать Путина, но на верхних этажах российской автократии без сомнений действуют центры стратегического планирования и Путин не может игнорировать их разработок.

Что такое "стратегия руководства автократической страны"?

Стратегией (или стратегическим планированием) будем называть "расстановку столбов для продления в будущее линии судьбы", т.е. формулирование установочных принципов поведения руководства страны в будущем. Стратегию можно будет оценить как "правильная", если окажется, что эти принципы соответствуют природе страны и позволяют продолжать ее историческую траекторию вдоль постоянно выявляющих себя тенденций.

Ничего не зная о системе стратегического планирования РФ и о том, на сколько действия Путина согласуются с какой-либо предложенной ему стратегией поведения, мы все же можем смоделировать ту стратегическую линию, которой следует Путин (осознанно или интуитивно).

Воспользуемся работой, которую проделал для нас Максим Михайленко:

Уже не холодная война: США переходят к агрессивным мерам против РФ

Максим Михайленко

 
Россия сохраняет свой статус только благодаря двум вещам Фото: EPA/UPG

Немного истории

При президенте США Билле Клинтоне еще в 1990-е годы – в начале 2000-х годов Россия рассматривалась как союзник. Единственные претензии к ней были по вопросам отказа после 1998 года от демократических преобразований и разворовывания американской помощи. В это время, в 1998-2000 годах, государственным секретарем была Мадлен Олбрайт, с которой у позднего [президента РФ Бориса] Ельцина и его премьер-министра отношения резко испортились. В частности, из-за югославского кризиса, а также того, что тогдашние надежды на Россию как на пионера, как на образец для всего постсоветского пространства в деле рыночных реформ и демократизации полностью провалились.

Когда президентом России стал Владимир Путин – а в том же году президентом США стал Джордж Буш-младший – многие годы у них было совершенно конструктивное, даже близкое партнерство. Россия оперативно поддержала США после теракта 11 сентября 2001 года, во время операции против талибов в Афганистане. Отношения начали портиться только после интервенции США в Ирак и в середине 2000-х годов – после так называемых "цветных революций" в Грузии, в Украине, в Молдове, в Кыргызстане. Но все эти годы, в том числе годы правления Буша, Россия все равно не рассматривалась как враг. Она рассматривалась как страна, с которой есть определенные противоречия, которую можно рассматривать как регионального лидера, с которым есть смысл договариваться по тем или иным решениям в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии.

А сегодня уже такого нет. Эта эпоха закончилась. Она начала заканчиваться при Обаме. Надо сказать, Обама на Россию смотрел снисходительно и постоянно публично это озвучивал. Но кризис, который начался в 2013-2014 году – большой, глобальный политический кризис, связанный с нападением России на Украину – достаточно долгое время показывал, что США не готовы как-либо агрессивно действовать против Российской Федерации.

И за этим стоит одна вещь, которая касается непосредственно деятельности и посольства США в Москве, и разнообразных американских корпораций в России – США после конца "холодной войны" просто свернули всю подобную деятельность. Это даже можно очень хорошо увидеть по спросу на специальности в США, связанные с постсоветским пространством и так далее. Их полностью заменили Ближний Восток и Китай.

В этом фрагменте текста ММ есть нескольку существенных позиций.

Во-первых, после развала СССР к РФ относились хорошо (либо надеялись на излом российской линии судьбы, либо предались иллюзиям относительно сути России).
Кремлю такое хорошее отношение очень нравилось. Он на полную использовал возможности проникнуть в структуры Запада и успешно проводил стратегию агресивного паразитирования на теле цивилизованного мира.
Россия всегда была паразитом в западном организме и хорошо поднаторела в этих делах. Празитирование осуществлялось по таким направлениям:
- культивирование небескорыстной "любви к России" всюду (среди политических и гражданских союзов, среди влиятельных деятелей, среди бизнесменов и т.д.); такая любовь затрудняла проведение антироссийских мероприятий на любом уровне и способствовала поддержанию благоприятной для Кремля конъюктуры на мировых рынках
- участие западных корпораций в технологическом обновлении стратегических фрагментов производственной инфраструктуры РФ (энергетика, добыча и переработка ископаемы, транспорт, металлургия, машиностроение, химпром)
- и проч.

Во-вторых, на определенном этапе прозрения Запада он (Запад) обнаружил паразита на своем организме и понял, что симбиоза с таким паразитом не получится - паразит будет проникать все глубже. И тогда США не "просто свернули" режим благоприятствования паразиту, как полагает ММ, а таки стали спасаться от него.

...

Поэтому то, что сегодня происходит – это не холодная война. Это больше напоминает 30-е годы прошлого столетия в Европе, когда никакие особо методы сдерживания гитлеровской Германии не помогли и пришлось переходить уже к более агрессивным мерам.

Нет, Россия не похожа на Германию 30-х. Германия была на социальном и экономическом подъеме, что позволило ей возродить имперскую мульку. Россия находится в застое, за которым просматривается спад. Поэтому целью кремлевской агрессии является не захват мира, а согласие Запада санировать отсталую Россию. Как только Запад выразит готовность приложиться к технологической модернизации России, так вся "холодная война" и закончится. До следующей стадии модернизации.


На самом деле Россия – это развивающаяся страна, которая сегодня в клубе стран, которые потенциально могут быть странами-лидерами, сохраняет свой статус только благодаря двум вещам: наличию ядерного арсенала и месту в Совете безопасности ООН, которое по праву вообще-то должно было быть разделено между всеми 15 республиками бывшего Советского Союза. ... А больше никаких таких черт развитого государства, которое претендует на статус империи и полюса глобальной политики, у России нет. И именно это несоответствие раздражает многих и в Европе, и в России, и у нас…

Таки да.

Чего ждать от Москвы

...

США эскалации не хотят, а Россия на эскалацию не способна. И мы находимся сегодня в такой вот ситуации. Она может продлиться достаточно долго. А в основном все то, что предпринимает Москва, связано с контролем над собственным общественным мнением и запугиванием европейцев, которое, правда, в последний год перестало работать. В силу тех поражений, которые потерпели пророссийские кандидаты и в Голландии, и во Франции. То же самое будет в Германии… Никаким образом не удастся расколоть Запад. По крайней мере, расколоть его так, как хотелось бы Москве.


А какие варианты есть у Москвы?

1. Сдаться, покаяться, все вернуть, все компенсировать и смиренно просить Запад заняться ее реформированием.

2. Эскалировать, повышать ставки и демонстрировать готовность к масштабной войне с примением ядерного оружия.

Больше вариантов я не вижу.

Первый вариант без свержения группы Путина является невозможным.

Второй вариант и есть та единственная стратегия, которой может руководствоваться группа Путина. В этой стратегии ядерного шантажа вся надежда на успех связана с остановкой эскалации американским Президентом. Остановка должна произойти "перед самой войной", чтобы склонить общественное мнение к резкому измению курса от противостояния с РФ к сотрудничеству с ней.

Для реализации этой стратегии группе Путина позарез нужна была победа Трампа над Клинтон. С Клинтон провести такую игру не удалось бы.

Можно предположить, что последние переговоры доверенных представителей Трампа и Путина были посвящены согласованию сценария эскалации и той цены, которую должна будет заплатить РФ за остановку эскалации Трампом.

Можно предположить также, что одним из главных бонусов для Трампа будет передача всего рынка РФ США и, соответственно, оттеснение с него Европы. Это обеспечит Трампу второй срок.семейный электромобиль на солнечных батареях

Немецкий электромобильный стартап Sono Motors объявил о старте приема предзаказов на серийное производство первого в мире городского автомобиля, который сможет двигаться от энергии солнца. Компания представила рабочий прототип под названием Sion, на создание которого ранее было собрано более 500 тысяч евро за счет краудфандинга.

Sion – это проект трех молодых предпринимателей из Мюнхена. Они провели 3 года в разработках, создании и тестировании прототипа в своем гараже, с целью вывести на рынок доступный для всех

"солнечный» электромобиль

 

. Начав с разработки двух модификаций Sion, ребята остановились на одной из них, с большим запасом хода.

Цена электромобиля – 16 000 евро. В нее не входит стоимости батареи на 30 кВт (около 4000 евро). Аккумулятор можно будет взять в лизинг или выкупить сразу. Испытания Sion начнутся в следующем году, а первые заказчики, как ожидается, получат свои электромобили в 2019 году.

З Екотехніка


 

Отсюдаwww.facenews.ua/articles/2017/315571/

Павел Кривонос течение последних 25 лет возглавляет генеральную дирекцию по обслуживанию иностранных представительств.
Павел Кривонос течение последних 25 лет возглавляет генеральную дирекцию по обслуживанию иностранных представительств.

Кроме дома в Козине площадью 721 м. кв. Кривонос задекларировал две квартиры в центре столицы площадью 256 кв.м. и 82 кв.м., офисные помещения в элитном районе Киева 130 кв.м., три автомобиля и сбережения на сумму более 5 миллионов гривен.
Отгороженная река вокруг участка в Козине.

Без таких мотиваций автократия не существует.Порошенко стабілізує систему, усуваючи фактори дестабілізації. Іншого великого сенсу його внутрішня політика не має.

Пішов Шустер, Саакашвілі, на черзі Тимошенко. Ляшка куплять (чи перекуплять) і він буде продавати залишки свого рейтингу команді Порошенко за знищення Ляшком Тимошенко.

Що прикметно - народ не підтримує дестабілізаторів. Навіть громадянський актив не дуже напружується. Савік не отримав фінансової підтримки від суспільства і тому змушений був піти з телебачення.

Насправді в нашому тренді стоїть не "правда", а "трансформація". Савік робив шоу на "правді" і тим посилював відчуття безвиході. А треба було робити шоу "Трансформація", тобто обговорювати шляхи переходу від автократії до демократії. Але для того необхідно було розуміти, що нашою системою управління є автократія. І до того розуміти, що демократія грунтується на самоуправлінні.

Отже, на шоу слід було запрошувати тих людей, які створюють адміністративне самоуправління, і тих громадянських активістів, які працюють в суспільних мережах самоуправління. Треба було працювати над самоорганізацією для самоуправління. Саме в цьому напрямку має трансформуватися ментальність суспільства.

Ті, хто роблять ставку на посаду Президента, грають на автократію
.

или этнический аспект войны.

В современной политологии закрепилось понятие "этнические чистки".

На определенной стадии одна из сторон конфликта (возможно и вторая) приступает к уничтожению носителей ментальности враждебной стороны. Тебя будут убивать не за твои дела, даже не за твои симпатии, а только за приналежность к враждебной этнической группе. А в гражданскую войну убивают за приналежность к враждебному социальному классу.

Разумеется, в таких этнических чистках есть инициаторы. Инициатором является агрессор. Немецкий агрессор во 2-й МВ врагом №1 объявил евреев. Не отдельных евреев и не отдельные классы евреев, а весь еврейский этнос. Приналежность отдельной особи к одному из племен, включенных в этнос "евреи", было достаточным основанием для уничтожения этой особи.

Через какое-то время еврей Илья Эренбург обратился к русско-советским солдатам с призывом "Убей немца!". И советская пропаганда разрешила продвигать этот призыв в войсках, потому что Сталин и политбюро реально боялись поражения. Но потом, когда страх прошел, русско-советские предпочли евреям немцев. И даже разрешили показывать фильм (после войны) по роману Юрия Бондарева (кажется, "Горячий снег"), где положительный советский офицер спасает немку от русско-советских же "солдат-мстителей". Все-таки набор этнических врагов немцев (евреи, хохлы, поляки и т.д.) почти целиком совпадал с набором этнических врагов русско-советцев.

В ответ на этническую чистку агрессора может возникнуть этническая чистка жертвы. Племена выкашивают врагов, расчищают свое жизненное пространство. Возникают этнические герои и легенды.

Как жаль, что в цивилизованном будущем этническая приналежность уйдет на задний план!
Порошенко и Путин понимают, что системы управления в их странах принадлежат одному классу, имя которому "Автократия". При других обстоятельствах они могли бы вести вполне согласованную политику. Похоже, что Тимошенко собиралась стать Президентом и обеспечить шлюз в отношениях между РФ и Западом. И таким образом поднять Украину. В виду таких перспектив Тимошенко крайне нуждалась в доверительных отношениях с Путиным. Она уже и "хи-хикала", и не протестовала против войны Путина с Грузией .. Но не сложилось.

Янукович продолжал двовекторность Кучмы. И быстро спалился.

Порошенко пришел на пост Президента от Майдана, т.е. стал Президентом на пике национально-освободительного движения украинского гражданского общества как его участник и представитель. Т.о., Порошенко по определению стал врагом Путина.

Путин не может отпустить Украину, потому что остальные скрепы вместе взятые могут не выдержать такого поражения империи и Кремль может оказаться в осаде. А что последует за этим, трудно просмотреть в деталях. Поэтому для Путина важно получить в Украине такого Президента, которого можно было бы не считать врагом. Если бы такой Президент появился, то Путин торговался бы с ним в широких пределах.

И Путин вцепился за Донбасс надеясь вымотать ВСУ обстрелами, а Порошенко - напряжением. Путин рассчитывает также, что Запад устанет от Украины и выйдет из игры.

Порошенко, напротив, все силы бросает на удержания Запада в своих союзниках.

Запад имеет антипутинское большинство, которое, если удержится еще лет пять, то возможно опустит РФ на такие битые колени, с которых та уже не поднимется. Запад склоняется к мысли, что перспектив превратить русских в цивилизованную нацию практически нет.

Шансы выиграть есть у каждого игрока, поэтому игра будет продолжена.
Сноб.

Екатерина Шульман: Присоединение Крыма — ответ властей на протесты 2011–2012 годов

Политолог Екатерина Шульман — кто выиграл на присоединении Крыма и почему важно понимать не только те события, которые произошли после весны 2014-го, но и те, которые могли бы, но не случились

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

В политической науке есть хорошо известный и изученный феномен: авторитарный или полуавторитарный режим, сталкиваясь с оппозицией, расширяет свою базу поддержки. То есть выступления против власти заставляют ее искать дополнительную опору помимо той, которой она пользовалась традиционно. Если бы термин не звучал так издевательски, можно было бы сказать, что в ответ на протесты авторитарная власть демократизируется. Хотя и не так, как этого обычно желают протестующие. Мы можем это увидеть и на примере посткрымских событий.

Я считаю всю крымскую и восточноукраинскую историю следствием или ответом власти на протесты 2011–2012 годов. Эти протесты были объективным общественно-политическим процессом: они стали манифестацией противоречий между социумом и системой управления. Во времена, как сейчас это принято называть, «сытых двухтысячных» под влиянием одних и тех же факторов — нефтяного благополучия и информационной открытости — общество прогрессировало, а аппарат управления не развивался, а в некоторых своих отсеках деградировал. Разнонаправленное развитие одного и другого — «производительных сил» и «производственных отношений», если говорить языком марксизма (аналогия не полная, но проясняющая картину), — привело к конфликту, который выразил себя в массовых протестах 2011–2012 годов. Это был процесс, который нельзя было «победить», замести под ковер или сделать вид, что его нет. Говорить о том, что протест был «слит» из-за того, что кто-то в какой-то момент неправильно себя повел, занимательно, но малоосмысленно. Понятно, что участники протестов ожидали какой-то другой реакции и других результатов для себя, но из этого не следует, что протест был «подавлен» в смысле «уничтожен». Он имел и продолжает иметь последствия.

К чему привела реакция политического режима? Для граждан и элит были предоставлены новые возможности участия в общественно-политическом процессе. При этом приобретения граждан находились почти исключительно в поле символического, тогда как элиты получили сущностные преимущества.

Как это выглядело? Власти сделали гражданам подарок — Крым. У этого события было множество внешнеполитических, внутриполитических и экономических последствий, но оно должно было вызвать — и вызвало — достаточно долгоиграющую позитивную реакцию. Присоединение Крыма было спецоперацией, которая не требовала никакого гражданского участия ни внутри России, ни в самом Крыму, тем не менее, поскольку людям все это очень понравилось, у них возникло ощущение, что они сделали что-то хорошее вместе с властью. После крымских событий вплоть до второй половины 2016 года число людей, положительно отвечающих на вопрос «Можете ли вы влиять на происходящее в стране?» постоянно росло. «Посткрымская эйфория» в строгом смысле длилась недолго — ее стерли уже осенью 2014 года первые волны экономического кризиса, — однако осознание Крыма как приобретения (а не потери или убытка) продолжается до сих пор.

 

После крымских событий мнение и интересы армии стали учитываться при принятии политических решений

Внутри элит определенные группы интересов получили от крымской и посткрымской политики бонусы, а значит, стали еще влиятельнее и богаче. Речь в первую очередь идет об армии и ВПК, а также об агрохолдингах и ретейле. Первые заинтересованы в агрессивной внешней политике, высоких расходах на оборону и ВПК и в собственном представительстве во власти. По сложившейся позднесоветской и постсоветской политической традиции армия и флот не являлись политическим актором. Одним из, казалось бы, очевидных, но очень редко замечаемых парадоксов нашей политической системы, начиная с послевоенного периода, является тот факт, что спецслужбы — это политический актор, а армия — нет. По итогам крымской истории и того, что последовало за ней (Восточная Украина и Сирия), армия тоже стала политическим актором, вернула, или, правильнее сказать, приобрела политическую субъектность.

Выражается это в том, что мнение и интересы армии теперь учитываются при принятии политических решений. Даже с точки зрения внешних проявлений и медиакартинки, во всех рейтингах явного и тайного влияния министр обороны будет назван в числе пяти самых значимых людей в стране. С его предшественниками такого не было. По всем циркулирующим легендам он участвовал в принятии ключевого решения по Крыму и являлся одним из основных decision-makers в дальнейшем. Кроме того, армия, которая и раньше получала много денег, теперь получает еще больше. Настолько много, что в 2016 году расходы даже пришлось немного урезать — они стали неподъемными для экономики. ВПК и армия — не единая группа интересов, но и ВПК выиграл от крымской кампании и того, что за ней последовало — прежде всего, в финансировании.

Крупные агропроизводители — сельскохозяйственные холдинги юга России, которым принадлежат целые регионы и которые в правительстве представлены министром сельского хозяйства — бывшим губернатором одного из таких регионов, — получили в качестве бонуса продуктовое эмбарго. По этой причине никакой отмены продуктовых контрсанкций в ближайшее время ожидать не следует: они слишком выгодны. К агрохолдингам присоединяется группа ретейла — сетевой торговли. Для них выигрыш чуть менее очевиден, потому что средний чек покупателей сетей уменьшился: крымская история и ее последствия отрицательно повлияли на доходы населения. Тем не менее для них сотрудничество с агропроизводителями и монополизм на внутреннем рынке, избавление от западных конкурентов — тоже фактор выгоды.

Можно выделить еще одну, менее очевидную (хотя постоянно находящуюся на виду) группу интересов — медиабюрократию, то, что называется «машиной пропаганды». Эти люди тоже получили больше, чем имели: внимание, политический статус и деньги.

 

Люди выбрали стратегию пассивной адаптации к новым экономическим условиям, но одновременно с этим произошло усиление политической апатии и абсентеизма

Говоря о последствиях 2014 года, важно отметить не только то, что произошло, но и то, чего не случилось. Система не перешла на военное положение, не вступила в прямой конфликт со всем миром. Ее испугала изоляция, и она стала спасаться от нее всеми методами, в том числе хаотично вмешиваясь в любые мировые процессы без какой-либо внятной цели, кроме одной — избежать изоляции. Но что еще важнее — когда за крымской историей началась история на востоке Украины, большинство граждан не приняли в ней участие. Учитывая масштабы нашей страны, поехать в Донбасс могло бы гораздо больше людей, если бы эта история действительно отвечала на внутренние потребности общества. Но этого не произошло. Участие в этих событиях российских военных спецслужб говорит о том, что добровольцев недостаточно (а сама необходимость привлечения добровольцев — о том, что было недостаточно поддержки местного населения).

Все увлекательные приключения России 2014 года не вызвали внутри страны мощной националистической волны. Можно было ожидать, что в ответ на украинские события и Крым в России приобретут популярность националистические идеи. Если бы это было так, мы бы увидели новые националистические силы: новые партии и новых лидеров. Это была бы волна такой энергии, с которой власть ничего не могла бы сделать. Но она успела вовремя кооптировать одних и репрессировать других. То, что это удалось сделать с такой легкостью, говорит еще и о том, что сущностная поддержка националистических сил была невелика.

Проще говоря, на них не было спроса. Уже по результатам региональных выборов осенью 2014 года можно сделать вывод, что те партии, которые усиленно использовали как крымскую, так и националистическую, ультрапатриотическую повестку («Родина», «Патриоты России», «Коммунисты России»), не получили за это никаких электоральных преимуществ. Парламентские выборы 2016 года этот вывод только подтвердили. Сейчас понимать это особенно важно, потому что за прошедшее с 2014 года время экономическое положение граждан ухудшилось (мы видим по динамике доходов). Люди выбрали стратегию пассивной адаптации. Но одновременно с этой пассивной адаптацией к новым экономическим условиям произошло усиление политической апатии и абсентеизма. И это станет главной проблемой выборов 2018 года: над ее решением сейчас преимущественно думает наш политический менеджмент.


====================================================================================================

Да, почти согласен.

Эйфория в связи с "возвращением" Крыма - вот это самое существенное обстоятельство для тех, кто хоть каким-то боком (я - северовочным) интересуется судьбой РФ.
Не, я не собираюсь выписывать заключения народам РФ - джунгли (постСССР) есть джунгли, сильный ест слабого. РФ давно облизывал Крым, подсаживая туда заразу в виде отставников своих силовых структур (к тем многочисленным понаехавшим во времена СССР). И вот, когда слюни потекли рекой, уже не мог удержаться и хапнул переваренный совдеповский заповедник.

Только в этом месте (т.е. по вопросу о мотивациях захвата) я не согласен с Екатериной. Не события внутри страны (чихать хотела кремлевская автократия на протесты, имея такую нацгвардию-ФСБ и такую патерналистскую провинцию за пределами Москвы), а угроза уничтожения 5-й колонны в Украине после нашей Революции Достоинства - вот ключевое для войны с Украиной обстоятельство.
Устранить угрозу выхода Украины за пределы кремлевского радиуса действия - вот главная мотивация для начала войны.

Не будь вторжения ВС РФ, наше движение из национально-освободительного (Янукович с донецкими бандитами воспринимался у нас как окупанты) трансформировалось бы в социальное - начался бы длительный процесс замены автократии (с ее клановостью и мафиозностью) системой самоуправления. Инвестиции из дружественной Европы и США-Канады-Австралии сделали бы переход к демократии успешным процессом. Вот эта вот перспектива должна была впечатлить Кремль значительно сильнее, чем протесты 11-12 годов.

Агрессия Кремля отодвинула наши социальные трансформации на будущее.

Виталий Кулик:
...
На мой взгляд, главным препятствием на пути к нашему Будущему является ПОСТСОВОК.
...

Та почему ж таки "препятсятвие"? Кто таки рвется к будущему? Э, товарищ Кулик, Вы не любите наш народ. Получается так: вы там на "Хвыле" отправились туда, где жить хорошо, а "совок", которым пропитано наше население, стоит непреодолимым препятствием на вашем пути. Т.е. вы хотите жить хорошо отдельно от "совка", а значит и от ареала его обитания.
Так есть же способы помочь вашему горю. Во-первых, можно купить усадьбу в коттеджном городке. Хотя и там можно напнуться на обратную сторону совка. Ну, тогда, можно уехать в цивилизованный мир. Тоже не хотите? Там не говорят на украинском? Кстати, Ваша статья поставлена на русском языке и я не нашел переключателя на украинский.
Тогда вам остается преодолевать препятствие на гребне хвыли.
Хотя можно было бы посоветовать вам изменить свое восприятие жизни.
Ну, например, вы могли бы рассматривать нынешний этап украинской истории как совершенно естественный этап и вашей жизни, т.е. как такой этап, который следует из украинской истории и который надо просто прожить, а не устранять как препятствие. Тогда Вы могли бы оценить длительность этого этапа и предугадать характер следующего этапа, и это помогло бы Вам удерживать высокую степень адекватности Ваших представлений. И, соответственно, быть адекватным в вашей активности.

...

Но распад олигархического консенсуса создает «окно возможности» для завершения Революции и избавления от постсовка.

...

Вот эта терминология - чистый большевизм (простите за классификацию). "24 рано, а 25 поздно" - вот девиз рейдеров. Действительно, большевики успешно совершили рейдерский захват Российской империи. Но захват страны рейдерами не ведет страну в направлении цивилизованного мира.
И к тому же - то ж большевики .. Да в России .. А вы рассчитываете на подобный гоп-стоп у нас?

...
Классическая революционная ситуация может затянуться. Верхи могут, немного поев друг друга, научиться управлять по-новому. Например, при помощи «военного положения», запретов, комендантского часа и репрессий. Это будет прикрываться «войной с внешним агрессором». Но даже в таком случаи временной ресурс у режима будет ограничен.

...
Может случиться и военное положение, и репрессии. Потому что способом существования автократии есть "стабильность". Они пустят все силы на сохранение стабильности.
Альтернативой автократии, с ее пресловутой стабильностью, является демократия, с ее стремлением к развитию. Но ведь у нас становление демократии находится в очень начальной стадии
Спрашиваете "что такое демократия"? Отвечаю: это такое устройство общественного управления, которое начинается с уровня территориальных громад. Т.е. демократия основана на самоорганизации для самоуправления. Все идущие вверх уровни управления процессами в обществе продуцируются нижними уровнями и перед ними отвечают.
Пока у нас нет в сознании такой демократической альтернативы, то нам нельзя лишать страну управления вообще. Отсутствие управления означает хаос. Не знаю, как Вы, но я хаоса боюсь больше, чем "злочынной влады". Ибо в способности нашего с вами народа не соблазняться простыми решениями я не уверен.
...
И тут главное, чтобы на новом этапе украинской революции в стране существовал Субъект, способный не только указать путь выхода в Будущее, но и имеющий ресурс для того, чтобы удержать власть и не дать схлопнуться Украине в «сомалийскую воронку».
...
Та есть такая партия, даже не одна. Указывать дурному народу путь всегда находились желающие. Но неблагодарный народ всегда топал своим путем.
...

Это субъект не должен быть связан пуповиной не с одним из существующих политпроектов (так они всего лишь проявление олигархических группировок). Ему не обязательно быть массовой партией. Массы хотят постсовка. Нужна партия авангардного меньшинства. Партия-орден \ партия-коалиция, способная (в силу своей внутренней идеологии и принципов) взять на себя политическую ответственность и пойти на социальный эксперимент: с переоснованием Республики в Украине, написанием нового Общественного Договора, внедрением новых правил приобретения гражданства, распространение технологии блокчейна в госуправлении, демонтажем нынешней бюрократической системы, наказанием виновных за консервации постсовка и десепаратизацию страны.
...

Да, партия нового, нах, типа! Не связанная с совком, но указывающая массам путь преодоления совка. Партия, жаждущая взять на себя ответственность!
Позвольте спросить: а в какой политической системе эта партия-орден собирается брать (и как?) на себя ответственность? В ныне существующей политической системе автократии? Где партии как раз и являются отрядами для "взятия на себя ответственности" .. Так совковые массы за этот орден не проголосуют.
Тогда как иначе "ответственность" окажется в руках "ордена"?

...
Вы спросите: когда и где появится такая сила? А она уже формируется в дискуссионных клубах, в окопах на передовой, в университетских аудиториях в коворкингах ICO. Контуры ее идеологии уже просматриваются в публикациях многих авторов на «Хвыле». Ее появление, подобно буревестникам призывают Сергей Дацюк, Богдана Бабич, Юрий Романенко и многие другие.

Точкой кристаллизации этих усилий в политическую силу должно стать обнуление существующих олигархических политсил и их агентов в общественной среде.
...

Мы спросим: как это "орден" сможет то-самое "обнулить"? Вот про это подробнее, пожалуйста. А потом, если сможете ответить, будут и другие вопросы.

...

А для этого нужно «шатать» эту систему. Шатать, провоцировать, вскрывать язвы постсовка. Показывать бесперспективность, коррумпированность и неэффективность.
...

А, путем "шатания" на сайте "Хвыля" вы то-самое и будете обнулять? Ну, тогда даже и вопросов нет. Вскрывайте, конечно, показывайте. Это полезно для молодых поколений. Которые, как я полагаю, и начнут когда-нибудь создавать демократическую альтернативу. Причем, нынешняя авторитарка им будет сугубо неинтересна. Они, боюсь, даже шатателей ее забудут. Они просто начнут сами управлять своей страной.

...

В такой борьбе попутчиками нашей Революции могут стать совсем неожиданные персонажи и игроки. Со временем они будут отпадать или переходить на сторону постсовка, потому как сами являются лишь одной из его фракций. И в этом нет ничего страшного. Они должны просто сыграть свою роль могильщиков системы. Вы поняли о ком я говорю?:)
...
Та конечно - о  "Самопомочи", "Батькивщине" и о всяких отдельных попутчиках. Большевики тоже, кстати, любили попользовать попутчиков.

Смешные вы, ребята. Мне даже жаль теперь моего потраченного на эту писанину времени.

 Недоторканий Президент, недоторкані депутати і судді.

1. Якщо позбавити н. тільки депутатів, то це може мати такі наслідки:

- Президент отримає кишенькову ВР (зараз вони домовляються)
- Судді піднімуть ціну своїх послуг з порятунку підбитих депутатів

Тобто, автократична система в цілому зміцніє.

2. Якщо позбавити н. Президента (зробити імпічмент реальним) і депутатів одночасно, то можливо таке:

- У Президента вистачить можливостей не дати провести процедуру імпічмента
- Парламент стане все одно кишеньковим
- Судді піднімуть тарифи

3. Якщо позбавити н. лише Президента, то:

- Олігархи, що мають своїх і прикуплених додадково депутатів, будуть мати переваги перед Президентом, отже, керування курсом країни опиниться в руках клубу олігархів.

4. Якщо позбавити всіх н., то

- внаслідок зменшення ресурсів країни посилиться конкуренція між олігархами і мафіями за бюджети, землю держ. і комун. власність, місця в системі управління, що призведе до жорстких конфліктів. Країна ще більше опуститься.

Виглядає так, що краще систему не чіпати, а замість того приватизувати територію країни, починаючи зі свого багатоквартирного будинку. Далі об'єднуватися будинками і робити вулиці юрособами. Створювати суспільні фонди по всіх напрямках діяльності суспільства і самостійно забезпечувати собі комфортне проживання.

На це поки що мало хто спроможен, але тенденція вимальовується саме така.

Звичайно, там, де з'являться активні і відповідальні громадяне, першим питанням стануть гроші. Отже, має відбутися суспільний рух за перерозподіл податків і сборів між центром і громадами, а також має відбутися перерозподіл грошей між громадянами і управлінцями на користь громадян.

Демократія починається знизу.Profile

vcartes

October 2017

S M T W T F S
12 3 45 67
8 91011 121314
1516171819 2021
22232425262728
293031    

Syndicate

RSS Atom

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 09:26 am
Powered by Dreamwidth Studios